Cum a început totul?

Compania S.C. TEHNOFAVORIT S.A. a trecut prin mai multe faze de-a lungul anilor, acestea fiind o bază pentru ce este compania în prezent.

În toamna anului 1949 ia ființă una din cele mai mari Stațiuni de Mașini și Tractoare din țară care avea să deservească o mare zonă agricolă cum ar fi azi Cluj, Alba, Sălaj și Bistrița-Năsăud. Anul 1970 a venit cu formarea Centrului de Reparații și Fabricații Bonțida. În acestă perioadă conducerea Ministerului Agriculturii hotărăște ca fabricarea mașinilor de erbicidat EEP 600 să fie realizate la SMA Bonțida bazându-se pe experiența și dăruirea lucrătorilor de aici. De aici începe activitatea de fabricare a utilajelor pentru agricultură. În această perioadă, la Centrul de Reparații și Fabricații Bonțida se produceau între 500 – 600 de bucăți de mașini de erbicidat tip EEP 600 pe an pentru toată zona agricolă a României.

În anul 1982 s-a fabricat prima moară cu ciocănele produsă la Centrul de Reparații și Fabricații Bonțida. Aceasta a fost destinată Cooperativelor Agricole de Producție (C.A.P.), Unităților Militare și micilor gospodării. Acest tip de moară a fost foarte bine primit de beneficiarii de atunci, producându-se peste 650 de bucăți în 3 ani.

Între anii 1985-1987 a început consacrarea utilajelor produse la Tehnofavorit pe piața românească. Această recunoaștere, a utilajelor produse de Tehnofavorit în piața românească, s-a făcut la târgurile de specialitate din țară cu morile tip Bonțida. Pe lângă activitatea de fabricație a morilor cu ciocănele, au început și fabricarea de utilaje pentru industria alimentară, cum ar fi: schimbătoare de căldură cu plăci, filtre de bere și sirop de zahăr, pasteurizatoare, fabrici de lapte, lucrări din oțel inoxidabil, produse realizate din colaborarea cu uzina Tehnofrig Cluj.

1995 a fost anul în care a avut loc înființarea S.C. TEHNOFAVORIT. S-a realizat prin divizarea S.C. AGROMEC Bonțida și înființarea în mai 1995 a Societăți Comerciale TEHNOFAVORIT cu capital integral de stat.

În anul 1997 compania a trecut printr-o transformare, de la S.C. TEHNOFAVORIT, la societate pe acțiuni (privatizare). Astfel s-a realizat privatizarea integrală a capitalului social al S.C. TEHNOFAVORIT și s-a constituit Asociația Salariațiilor. Prin prima metodă de privatizare MEBO salariații au cumpărat 40% din acțiunile firmei.

După 1995, ca urmare a relațiilor de colaborare inițiate de S.C. TEHNOFAVORIT S.A. a început producția de mașini de erbicidat purtate și tractate într-o gamă diversificată cu câteva elemente noi, modernizate cu capacități de la 70 de litri până la 3000 de litri. Modernizarea și extinderea morilor cu ciocănele după modele germane. Fabricarea de cositori multidisc cu 4, 5 și 6 discuri (peste 900 de bucăți), în colaborare cu firma Kuhn din Franța (GMD-uri).

Atunci a avut loc și începutul fabricării greblelor cu două rotoare în colaborare cu firma Kuhn din Franța. Asimilarea în fabricație de amestecătoare de furaje verticale și orizontale de diferite tipuri 300 – 2000 kg/șarjă.

S-a dezvoltat un parteneriat cu firma HIMEL din Germania. Această colaborare a fost deosebită, realizându-se astfel peste 250 de Fabrici de Nutrețuri Combinate (tip FNC) pentru fermele zootehnice de porcine, taurine, păsări, ovine etc.

2005 a fost începutul exporturilor de subansamble și utilaje, în urma progreselor realizate în diversificarea produselor. S.C. TEHNOFAVORIT S.A. a stabilit relații comerciale cu firme din Germania, Italia, Spania, Franța și Ungaria.

Începând cu 2008, TEHNOVAFORIT participă la târgurile intenaționale de profil pentru promovarea utilajelor pe piețele externe din Ungaria, (Budapesta, Debrecen), Serbia (Novi Sad), Republica Moldova (Chișinău), Bulgaria (Plovdiv), Bosnia-Herțegovina.